Rekrutacja 2017/2018

 rekrutacja

 Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach

na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na wolne miejsca, do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 

tabela rekrutacja

 

podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 199/XXVII/2017 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 20.03.2017 r.