Rekrutacja 2021/2022

rekrutacja

  Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach

na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na 22 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

tabela rekrutacja

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 kryteria

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Żędowicach na rok szkolny 2021/2022 PDF
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru PDF 
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru
PDF 
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej PDF 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF 
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej  PDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny  PDF

 podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 413/XXXI/2021 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie.