Rekrutacja 2020/2021

rekrutacja

  Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach

na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na 16 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Tabela rekrutacja   terminy

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 kryteria

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Żędowicach na rok szkolny 2020/2021 PDF
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru PDF 
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru
PDF 
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej PDF 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF 
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej  PDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny  PDF

 podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 187/ XXX /2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22.01.2020 r.