Ubezpieczenie NNW dla dzieci

3

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA.

Aviva udostępnia link, który prezentujemy poniżej. Rodzic zawiera ubezpieczenie na rzecz swojego dziecka (ubezpieczenie jest dobrowolne i nieobowiązkowe)
LINK DO ELEKTRONICZNEGO ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA:

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=775E832EDC32BCF5809D2E1ECF3FF99EC2B5ADF3

Link jest czynny i ubezpieczenie można zawierać elektronicznie do 28 października 2019 r. Ochrona działa od 01 września 2019 r.
Cały proces zawarcia umowy odbywa się elektronicznie. Link należy skopiować i wkleić do przeglądarki.
Nastąpi przekierowanie na stronę Aviva i możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i opłacenia składki.

Link można wykorzystać wielokrotnie i zawierać ubezpieczenie na rzecz wszystkich swoich dzieci (również uczęszczających do innej placówki oświatowej).
Wiek dziecka od 0 do 22 lat (nieskończone w momencie zawarcia umowy).
Uczniowie pełnoletni mogą zawrzeć ubezpieczenie w swoim imieniu.
Oferta NIE DOTYCZY studentów !!!
Polisa z danymi ubezpieczonego dziecka, wybranym zakresem i sumami ubezpieczenia będzie dostępna na indywidualnym koncie klienta na portalu Moja Aviva.
Konto należy aktywować w trakcie zawierania ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody i roszczenia każdy rodzic będzie mógł załatwić również elektronicznie poprzez portal Moja Aviva.

Na każdym etapie zawarcia i obsługi ubezpieczenia przedstawiciel AVIVY - Pan Damian Podleśny deklaruje swoją pomoc. Kontakt telefoniczny: 600 801 437

12