Ogłoszenie dla rodziców - otwarcie przedszkola

otwarcie

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, iż z dniem 25 maja 2020 r. planujemy otworzyć nasze przedszkole. Aby spełnić wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, funkcjonować będzie w naszym przedszkolu 1 grupa, do której możemy przyjąć maksymalnie 12 dzieci. Przedszkole nie będzie pracowało w dotychczasowej formule sprzed epidemii. Dzieci w grupie będą w różnym wieku, do grupy będą przydzieleni nasi nauczyciele, ale niekoniecznie pracujący wcześniej z danymi dziećmi. Nie zapomnimy także o dzieciach, które zostaną w domu, nadal będziemy przygotowywać, publikować i przesyłać nasze propozycje do pracy z dzieckiem.

Ze względu na ograniczania dotyczące liczby dzieci w grupie, ustalając kolejności przyjęć będziemy stosować następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa:

1) Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

2) Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

     a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     c) w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     d) w instytucjach pomocy społecznej (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej) oraz w jednostkach oświatowych

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

Kryteria dodatkowe:

1) Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

2) Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

3) Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Wszelkie informacje na ten temat zakwalifikowania dziecka otrzymają państwo indywidualnie.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym przedszkolu a także wytycznymi i materiałami MEN, MZ i GIS:

gis

111

222

Procedury bezpieczeństwa

Z poważaniem

Ewa Trepka

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach