O nas

Przedszkole Publiczne w Żędowicach jest placówką prowadzoną przez Gminę Zawadzkie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 Dyrektor

mgr Ewa Trepka

NAUCZYCIELE
Mariola Kałuża – wychowawca GRUPY I
Patrycja Lehun -wychowawca GRUPY I (język angielski)
mgr Marta Hetmianiak - nauczyciel w grupie I
Gabriela Blimer - wychowawca GRUPY II
mgr Joanna Cipura – logopedia
mgr Karina Gryc - religia
ZESPÓŁ OBSŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY
Renata Zyzik – pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa
Gabriela Kaniak - kucharka
Regina Szopa - intendent / pomoc kuchenna
Urszula Plaszczyk – woźna oddziałowa
Aleksandra Kaniak - woźna odziałowa
Henryk Plaszczyk - konserwator
Irena Szostok – palacz (sezonowo)
Aleksandra Imiełowska – księgowa /kadrowa

 


W przedszkolu funkcjonują dwie grupy: 
  GRUPA I: 5-6 latki – „ Motylki”
  GRUPA II:   3-4-5 latki – „Krasnoludki”
 Motyl 1  Motyl 2  Krasnal 1 Krasnal 2
       

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy łączone -> 6:30 - 7:30

- Schodzenie się dzieci

- Zabawy dowolne, stolikowe, integracyjne

- Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupa I  5-6 latki Grupa II  3-4-5 latki
07:30 - 08:00 Zabawy kierowane 07:30 - 08:00 Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne
Realizacja podstawy programowej -> 8:00 - 13:00
08:00 - 08:50 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, praca wyrównawcza 08:00 - 08:50 Zabawy ruchowe,
ćwiczenia rozwijające i utrwalając
08:50 - 09:00 Przygotowanie do śniadania 08:50 - 09:00 Przygotowanie do śniadania
09:00 - 09:20 Śniadanie 09:00 - 09:30 Śniadanie
09:20 - 09:40

Czynności higieniczne
Mycie zębów

09:30 - 09:45

Czynności higieniczne
Mycie zębów

09:40 - 10:40 Zajęcia dydaktyczne 09:45 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne
10:40 - 11:10 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 10:15 - 11:15 Zabawy w kącikach oraz na dywanie
11:10 - 11:50 Zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali, spacery, ćwiczenia gimnastyczne 11:15 - 12:15 Zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali, spacery, ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy rytmiczne i kołowe
11:50 - 12:00

Zabiegi higieniczne
Przygotowanie do obiadu

12:15 - 12:30

Zabiegi higieniczne
Przygotowanie obiadu

12:00 - 12:30 Obiad 12:30 - 13:00 Obiad
12:30 - 13:00

Zabawy indywidualne
Zabawy relaksacyjne
Zawawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu (zajęcia logopedyczne)

13:00 - 13:30 Zabawy relaksacyjne lub na świeżym powietrzu
13:00 - 14:00 Zabawy tematyczne, plastyczne,
zabawy wspomagające rozwój dziecka
(zajęcia logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne)
13:30 - 14:00 Zabawy dowolne, plastyczne,
manipulacyjne lub zabawy ruchowe
na urządzeniach w ogrodzie
 14:00 - 14:20  Podwieczorek 14:00 - 14:20  Podwieczorek
 14:30 - 15:00  Bajko-terapia  14:30 - 15:00  Bajko-terapia
 Grupy łączone 15:00 - 16:00

- Zabawy relaksacyjne

- Zabawy dowolne według zainteresowania dzieci

* JĘZYK ANGIELSKI realizowany jest w podstawie programowej

ZAJĘCIA DODATKOWE GR I

* religia: środa i piątek w godzinach: 13:30 - 14:00

* język niemiecki - czwartek 14:15 - 14:45

WAŻNE DOKUMENTY

Statut Przedszkola Publicznego w Żędowicach  PDF
Koncepcja Przedszkola Publicznego w Żędowicach  PDF
Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych
do realizacji w roku szkolnym 2018/2019
PDF