O nas

Przedszkole Publiczne w Żędowicach jest placówką prowadzoną przez Gminę Zawadzkie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 Dyrektor

mgr Ewa Trepka

 NAUCZYCIELE
 Mariola Kałuża – wychowawca GRUPY I
 Gabriela Blimer -wychowawca GRUPY II
 mgr Joanna Cipura – logopedia
 mgr Marta Hetmianiak - język mniejszości narodowej (j. niem.)
mgr Patrycja Dyrduła – język angielski
mgr Krystyna Grabińska – terapia pedagogiczna
mgr Karina Gryc - religia
ZESPÓŁ OBSŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY
Renata Zyzik – pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa
Gabriela Kaniak - kucharka /woźna oddziałowa
Regina Szopa - intendent / woźna oddziałowa
Urszula Plaszczyk – pomoc kuchenna
Irena Szostok – palacz (sezonowo)
Aleksandra Imiełowska – księgowa /kadrowa

 


W przedszkolu funkcjonują dwie grupy: 
  GRUPA I: 4-5-6 latki – „ Motylki”
  GRUPA II:   3-4 latki – „Krasnoludki”
 Motyl 1  Motyl 2  Krasnal 1 Krasnal 2
       

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy łączone -> 6:30 - 7:30

- Schodzenie się dzieci

- Zabawy dowolne, stolikowe, integracyjne

- Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupa I  4-5-6 latki Grupa II  3-4 latki
07:30 - 08:00 Zabawy kierowane 07:30 - 08:00 Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne
Realizacja podstawy programowej -> 8:00 - 13:00
08:00 - 08:50 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe w języku mniejszości narodowej
08:00 - 08:50 Zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy rozwijające i utrwalające
08:50 - 09:00 Przygotowanie do śniadania 08:50 - 09:00 Przygotowanie do śniadania
09:00 - 09:20 Śniadanie 09:00 - 09:30 Śniadanie
09:20 - 09:30

Czynności higieniczne

Mycie zębów

09:30 - 09:45

Czynności higieniczne

Mycie zębów

09:30 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne 09:45 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne
10:30 - 11:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 10:15 - 11:00 Zabawy w kącikach oraz na dywanie
11:00 - 11:40 Zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali, spacery, ćwiczenia gimnastyczne 11:00 - 12:00 Zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali, spacery, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy rytmiczne i kołowe
11:40 - 11:50

Zabiegi higieniczne

Przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:15

Zabiegi higieniczne

Przygotowanie obiadu

11:50 - 12:15 Obiad 12:15 - 12:45 Obiad
12:15 - 13:00

Zabawy indywidualne

Zabawy relaksacyjne

Zawawy w sali lub na świeżym powietrzu

2 x w tygodniu zajęcia z języka angielskiego

12:45 - 13:00 Zabawy relaksacyjne lub na świeżym powietrzu
 Grupy łączone 14:30 - 16:00

- Zabawy relaksacyjne

- Bajko-terapia

- Zabawy dowolne według zainteresowania dzieci

WAŻNE DOKUMENTY

Koncepcja Przedszkola Publicznego w Żędowicach   PDF
Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych
do realizacji w roku szkolnym 2016/2017
 PDF