O nas

Przedszkole Publiczne w Żędowicach jest placówką prowadzoną przez Gminę Zawadzkie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 Dyrektor

mgr Ewa Trepka - nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki : nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, organizacja i zarządzanie oświatą,
diagnoza i terapia pedagogiczna

NAUCZYCIELE

Gabriela Blimer- nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Aleksandra Kaniak - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki: pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, lektorat języka niemieckiego B2

Mariola Kałuża - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Patrycja Lehun - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki : filologia angielska, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,
diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Joanna Cipura – logopeda, nauczyciel mianowany

ukończone kierunki: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, logopedia szkolna

mgr Krystyna Grabińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

ukończone kierunki: nauczanie początkowe, wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Karina Gryc - katecheta, nauczyciel dyplomowany

ukończone kierunki: religia, oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna

ZESPÓŁ OBSŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY 

Aleksandra Imiełowska – księgowa /kadrowa

Regina Szopa - intendentka
Renata Zyzik – pomoc nauczyciela
Gabriela Kaniak - kucharka 
Barbara Szostok - pomoc kuchenna
Urszula Plaszczyk – woźna oddziałowa
Izabela Panchyrz - woźna odziałowa
Henryk Plaszczyk - konserwator
Irena Szostok – palacz (sezonowo)

SKŁAD RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2020/2021

Izabela Morys - Przewodnicząca
Alicja Szyguła - Wiceprzewodnicząca 
 Agnieszka Musiel - Sekretarz
 Alina Czaja - Skarbnik
 Monika Mrugała - Komisja rewizyjna

W przedszkolu funkcjonują dwie grupy: 
  GRUPA I: 5-6 latki – „ Motylki”
  GRUPA II:   3-4-5 latki – „Krasnoludki”
 Motyl 1  Motyl 2  Krasnal 1 Krasnal 2
       

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy łączone -> 6:30 - 7:30

- Schodzenie się dzieci

- Zabawy dowolne, stolikowe, integracyjne

- Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupa I  5-6 latki Grupa II  3-4-5 latki
07:30 - 08:00 Zabawy kierowane 07:30 - 08:00 Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne
Realizacja podstawy programowej -> 8:00 - 13:00
08:00 - 08:50 Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, praca wyrównawcza 08:00 - 08:50 Zabawy ruchowe,
ćwiczenia rozwijające i utrwalając
08:50 - 09:00 Przygotowanie do śniadania 08:50 - 09:00 Przygotowanie do śniadania
09:00 - 09:20 Śniadanie 09:00 - 09:30 Śniadanie
09:20 - 09:40

Czynności higieniczne
Mycie zębów

09:30 - 09:45

Czynności higieniczne
Mycie zębów

09:40 - 10:40 Zajęcia dydaktyczne: zabawy umuzykalniające plastyczne, ruchowe, umysłowe, badawcze, konstrukcyjne, przyg. do posł. się jęz. obcym nowożytnym 09:45 - 10:15 Zajęcia dydaktyczne: zabawy umuzykalniające plastyczne, ruchowe, umysłowe, badawcze, konstrukcyjne, przyg. do posł. się jęz. obcym nowożytnym
10:40 - 11:10 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań 10:15 - 11:15 Zabawy swobodne w kącikach oraz na dywanie
11:10 - 11:50 Samorzutne zabawy ruchowe w ogrodzie lub Sali z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, spacery, wycieczki 11:15 - 12:20 Samorzutne zabawy ruchowe w ogrodzie lub Sali z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, spacery, wycieczki, zabawy rytmiczne, kołowe
11:50 - 12:00

Zabiegi higieniczne
Przygotowanie do obiadu

12:20 - 12:30

Zabiegi higieniczne
Przygotowanie do obiadu

12:00 - 12:30 Obiad 12:30 - 13:00 Obiad
12:30 - 13:00

Zabawy indywidualne
Zabawy relaksacyjne
Zawawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu (zajęcia logopedyczne)

13:00 - 13:30 Zabawy relaksacyjne lub na świeżym powietrzu
13:00 - 14:00 Zabawy tematyczne, plastyczne,
zabawy wspomagające rozwój dziecka
(zajęcia logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne)
13:30 - 14:00 Zabawy dowolne, plastyczne,
manipulacyjne lub zabawy ruchowe
na urządzeniach w ogrodzie
 14:00 - 14:20  Podwieczorek 14:00 - 14:20  Podwieczorek
 14:30 - 15:30 Słuchanie bajek, zabawy kołowe  14:30 - 15:30  Słuchanie bajek, zabawy kołowe
 Grupy łączone 15:00 - 16:00

- Zabawy relaksacyjne

- Zabawy dowolne według zainteresowania dzieci

ZAJĘCIA DODATKOWE GR I

* religia: środa i piątek w godzinach: 13:30 - 14:00

WAŻNE DOKUMENTY

Statut Przedszkola Publicznego w Żędowicach  PDF
Koncepcja Przedszkola Publicznego w Żędowicach  PDF
Procedury bezpieczeństwa dzieci obowiązujące
w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach
PDF
Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych
do realizacji w roku szkolnym 2020/2021
PDF

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19 wśród
dzieci, rodziców i pracowników w trakcie zajęć
prowadzonych
w Przedszkolu Publicznym w Żędowicach

PDF
Opłaty za pobyt i wyżywienie PDF
Deklaracja dostępności PDF