Kalendarium imprez 2016/2017

kalendarium   wstęp

Innowacja pedagogiczna - Wiem, czuję, rozumiem - wychowanie do wartości

1

Roczny plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2016/2017

Roczny plan współpracy z rodzicami

i środowiskiem lokalnym

w roku szkolnym 2016/2017

1 

 


 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci było jednym z głównych kierunków działań

realizowanych w roku szkolnym 2015/2016.

W ramach pedagogizacji rodziców nauczycielki przygotowały prezentację pt.:

 
  "Świat baśni i marzeń w życiu dziecka"  
1a 3a 4a

Wszystkich zainterneowanych zapraszamy do zapoznania sie z jej treścią.